مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی ترنم

 
گروه : روانشناسی
تخصص

مشاوره فردی در حوزه اختلالات اضطرابی، وسواس، افسردگی، اعتیاد، تحصیلی...
مشاوره خانواده و ازدواج
گروه درمانی
برگزاری کارگاههای آموزشی در حوزه روانشناسی و زمینه های وابسته
اطلاعات تماس

استان : مازندران - شهر : ساري
تلفن : موبایل: 09114373947 تلفکس: 01133605639
ساعات کار : شنبه تا چهار شنبه 20-15
پنج شنبه: 18-15