انجمن مراکز توانبخشی استان خراسان رضوی

قابل توجه مراکز روزانه و شبانه روزی و واحدهای مددکاری شهرستان مشهددر خصوص مجری گری قابل توجه مراکز روزانه و شبانه روزی و واحدهای مددکاری شهرستان مشهددر خصوص مجری گری
سلام همکار خوب.لطفا فایلهای پیوست را مشاهده واقدامات لازم را انجام دهید و جهت تماس فقط با خانم حاتمی لطفا تماس حاصل نمایید.باتشکر انجمن