انجمن مراکز توانبخشی استان خراسان رضوی

فوری فوری. قابل توجه کلیه مراکز استان فوری فوری. قابل توجه کلیه مراکز استان
سلام همکار خوب. فایل دستورالعمل پیوست شده باموضوع ایمنی وسلامتی را مشاهده نموده و جهت دریافت سی دی مذکور به کارشناس مربوطه مراجعه فرمایید. باتشکر انجمن.
دانلود فایل های پیوست :
- دانلود پیوست اول