انجمن مراکز توانبخشی استان خراسان رضوی

قابل توجه کلیه مراکز استان قابل توجه کلیه مراکز استان
سلام همکار خوب. ارسال مجدد نامه مصوب هیات وزیران مربوط به یارانه مراکز توانبخشی که درسال 97 شایسته است پرداخت گردد .باتشکر انجمن.
دانلود فایل های پیوست :
- دانلود پیوست اول