انجمن مراکز توانبخشی استان خراسان رضوی

قابل توجه کلیه مراکز استان قابل توجه کلیه مراکز استان
سلام همکار خوب. نامه مصوب سهم خانواده وشهریه سال 96 که درسال 97 قابل پرداخت میباشد.
باتشکر انجمن