انجمن مراکز توانبخشی استان خراسان رضوی

فوری فوری. قابل توجه کلیه مراکز روزانه و شبانه مشهد فوری فوری. قابل توجه کلیه مراکز روزانه و شبانه مشهد
فوری. فوری. سلام همکار خوب.لطفا" سریعا" فایل چهارگانه مرکز خود را پر کرده و تا تاریخ 97/02/20 به ایمیل انجمن azadi91@ymail.comارسال فرمایید. فایل مجددا" پیوست شده است. باتشکر انجمن