انجمن مراکز توانبخشی استان خراسان رضوی

فوری فوری قابل توجه کلیه مراکز روزانه استان جهت لیست بیمه فوری فوری قابل توجه کلیه مراکز روزانه استان جهت لیست بیمه
سلام همکارخوب. لطفا لیست بیمه مهر وآبان را جهت دریافت حق بیمه سهم کارفرما تا 10 صبح فردا مورخ 97/01/27 به دفتر انجمن ارسال فرمایید باتشکر انجمن