انجمن مراکز توانبخشی استان خراسان رضوی

قابل توجه مراكز شبانه اعصاب وروان وذهني قابل توجه مراكز شبانه اعصاب وروان وذهني
سلام همکاران خوب. لطفا جدول پیوست ذيل را پر ونهايت تا فردا صبح مورخ 97/01/27ارسال فرماييد.
{مددجويان بستري در مراكزفوق داراي اختلالات طيف اتيست در مراكز اعصاب وروان وذهني} باتشکر انجمن
دانلود فایل های پیوست :
- دانلود پیوست اول