انجمن مراکز توانبخشی استان خراسان رضوی

قابل توجه کلیه مراکز استان قابل توجه کلیه مراکز استان
سلام همکارخوب. تا اعلام قطعی از طرف انجمن استان، نسبت به تنظیم لیست فروردین ماه سال 1397 اقدام نفرمائید. (باتشکر انجمن)