انجمن مراکز توانبخشی استان خراسان رضوی

 فوری فوری قابل توجه مدیران مراکز دارای مددجوی سندروم داون روزانه مشهد فوری فوری قابل توجه مدیران مراکز دارای مددجوی سندروم داون روزانه مشهد
سلام همکارخوب. لطفا فایل پیوست را مشاهده کرده ودرصورت داشتن سوالی با انجمن استان تماس بگیرید. باتشکر انجمن
دانلود فایل های پیوست :
- دانلود پیوست اول