انجمن مراکز توانبخشی استان خراسان رضوی

قابل توجه مراکز غیر دولتی واگذاری پرونده های توانبخشی. قابل توجه مراکز غیر دولتی واگذاری پرونده های توانبخشی.
سلام همکاران خوب. قابل توجه مراکز غیر دولتی واگذاری پرونده های توانبخشی. مراکزیکه واجدین شرایط برقراری مستمری را دارند نسبت به ثبت پشت نوبت مستمری درسامانه پی منت دراسرع وقت اقدام نمایید .بدیهی است عدم اقدام بموقع موجب کاهش سقف برقراری مستمری خواهد شد.(جهت کسب اطلاعات بیشتر باخانم حاتمی تماس حاصل نمایید.) باتشکر انجمن