با کودک بد قلقو ناآرام چه کنیم؟

با کودک بد قلقو ناآرام چه کنیم؟

8 خرداد 1398

نکته:
گاهی کودکان مبتلا به نقص توجه برای کار کردن به مکان آرام و بی سر و صدا احتیاج دارند. با این حال کودکان دیگر صداهای زمینه ای آرام و مداوم مانند موسیقی یا تلویزیون را آرام بخش می دانند و می توانند با وجود این صداها به راحتی کار کنند.
نکته 2:
برای کمک به جهت یابی کودک سعی کنید سر نخ های فضایی واضح و آشکاری در محیط کودک قرار دهید. مثلا در اطراف نوشته های روی خط کشی و جدول بندی کنید تا توجه او به نکات و جزییات مهم جلب شود.