شبکه آموزشی و تخصصی ایران پرونت


آخرین مطالب

در خصوص تشکیل کمیته علمی به تفکیک کاربری مراکز روزانه غیر دولتی در خصوص تشکیل کمیته علمی به تفکیک کاربری مراکز روزانه غیر دولتی
سلام همکاران خوب.توجه توجه لطفا مراکز روزانه استان نسبت به پر کردن جدول پیوست نهایتا" تا پایان تاریخ 96/10/21 اقدام و پس از تکمیل بدفتر انجمن ارسال فرمایید.همچنین اگر در سطح کشوری شناخت نسبت به مراکزی در کارگروه خودتان دارید هم می توانید جزو نمایندگان منتخب لحاظ کنید.
دانلود فایل های پیوست :
- دانلود پیوست اول


صفحه 8 از 8