شبکه آموزشی و تخصصی ایران پرونت


آخرین مطالب

قابل توجه کلیه مراکز استان خراسان رضوی. قابل توجه کلیه مراکز استان خراسان رضوی.
سلام همکارخوب. جهت اطلاع رسانی بابت واریزیهای سال 96 كه در فروردين ماه سال نود و هفت انجام گرفته و یادر حال انجام است :
1- دريافت مابه التفاوت یارانه بهمن واسفندماه مراکز استان خراسان رضوی . 2- بیمه سهم کارفرمایی مربوط به ماه شهريور مراکز شبانه استان واریز گردید. 3-بیمه سهم کارفرمایی مهر وآبان ماه مراکز روزانه استان خراسان رضوی در دست اقدام است. 4-یارانه بهمن و اسفند ماه مجهولین واریز گردید. باتشکر انجمن
فوری فوری قابل توجه کلیه مراکز روزانه استان جهت لیست بیمه فوری فوری قابل توجه کلیه مراکز روزانه استان جهت لیست بیمه
سلام همکارخوب. لطفا لیست بیمه مهر وآبان را جهت دریافت حق بیمه سهم کارفرما تا 10 صبح فردا مورخ 97/01/27 به دفتر انجمن ارسال فرمایید باتشکر انجمن
قابل توجه مراكز شبانه اعصاب وروان وذهني قابل توجه مراكز شبانه اعصاب وروان وذهني
سلام همکاران خوب. لطفا جدول پیوست ذيل را پر ونهايت تا فردا صبح مورخ 97/01/27ارسال فرماييد.
{مددجويان بستري در مراكزفوق داراي اختلالات طيف اتيست در مراكز اعصاب وروان وذهني} باتشکر انجمن
دانلود فایل های پیوست :
- دانلود پیوست اول

قابل توجه کلیه مراکز استان قابل توجه کلیه مراکز استان
سلام همکارخوب. تا اعلام قطعی از طرف انجمن استان، نسبت به تنظیم لیست فروردین ماه سال 1397 اقدام نفرمائید. (باتشکر انجمن)
 فوری فوری قابل توجه مدیران مراکز دارای مددجوی سندروم داون روزانه مشهد فوری فوری قابل توجه مدیران مراکز دارای مددجوی سندروم داون روزانه مشهد
سلام همکارخوب. لطفا فایل پیوست را مشاهده کرده ودرصورت داشتن سوالی با انجمن استان تماس بگیرید. باتشکر انجمن
دانلود فایل های پیوست :
- دانلود پیوست اول

قابل توجه مراکز غیر دولتی واگذاری پرونده های توانبخشی قابل توجه مراکز غیر دولتی واگذاری پرونده های توانبخشی
سلام همکاران خوب.مراکز غیردولتی واگذاری پرونده های توانبخشی خواهشمنداست نسبت به آماده کردن وارسال فایل اکسل واگذاری پرونده های توانبخشی 4 ماهه (آذر. دی. بهمن. و اسفند1396)تاتاریخ 1397/01/20 به این انجمن اقدام نمایند.پرینت نهایی فایل مربوطه پس ازبررسی وتایید کلیه لیستها توسط انجمن و بهزیستی شهرستان مشهد اخذ میگردد. لازم به توضیح است درصورت انتقال پرونده توانبخشی ازمرکزی به مرکز دیگر مشخصات توانخواه ترخیصی می بایست در لیست یارانه مرکز مبدا ثبت گردد و مرکز مقصد از ماه بعد، نسبت به ثبت درلیست اقدام نماید.این تبصره فوق مربوط به مراکز خصوصی میباشد. و پرونده های مجتمع های دولتی مشمول قانون فوق نمی باشد.باتشکر انجمن
قابل توجه روسای محترم مراکز دولتی و غیر دولتی قابل توجه روسای محترم مراکز دولتی و غیر دولتیسلام همکاران خوب باعرض تبریک و شاد باش جهت سال نو به اطلاع میرساند
احتراما با عنایت به اینکه تخصیص اعتبارات برقراری مستمری جهت توانخواهان منوط به ثبت آنها به عنوان پشت نوبت مستمری می باشد .، با توجه به آمار گیری از سامانه کلیک ویوتنها 1700 توانخواه به عنوان پشت نوبت دریافت مستمری ثبت شده است لذا مقتضی است کلیه روسای محترم مراکز دولتی و غیر دولتی با اولویت در اسرع وقت نسبت به ثبت اطلاعات پایه افراد واجد شرایط ثبت نوبت دریافت مستمری دراسرع وقت اقدام نمایند بدیهی است مسئولیت عدم ثبت اطلاعات توانخواهان به عنوان پشت نوبت مستمری، به عهده رئیس مجتمع خواهد بود.
نکته: جهت ثبت توانخواهان به عنوان پشت نوبت حتما باید کلیه اطلاعات پایه ای اعم از تحصیلی ، بیمه، مسکن و000 ثبت گردد در غیر این صورت فرد به عنوان پشت نوبت در سامانه قابل مشاهده نخواهد بود...لازم به یادآوری است موارد فوق مربوط به پرونده های غیرمستمری بگیر واجدشرایط برقراری مستمری میباشد. باتشکر انجمن.

صفحه 7 از 8