شبکه آموزشی و تخصصی ایران پرونت


آخرین مطالب

واحدکار:صداها واحدکار:صداها
مهد کودک و آمادگی پریا - 1397/09/12 - اخبار
آزمایش صدا:کوتاه،بلند.
واحدکار:بهداشت واحدکار:بهداشت
مهد کودک و آمادگی پریا - 1397/09/12 - اخبار
نقاشی و کاردستی
تفکیک سازی تفکیک سازی
مهد کودک و آمادگی پریا - 1397/09/12 - اخبار
مهارت دست ورزی
با کودک بد قلق و ناآرام چه کنیم؟ با کودک بد قلق و ناآرام چه کنیم؟
مهد پانیذ - 1397/09/11 - اخبار
بهترین راه برای این که به کودکتان کمک کنید که خوب غذا بخورد این است که به او کمک کنید حالات گرسنگی و سیری را تشخیصردهد،خود را به خوبی تغدیه کند و از لحاظ هیجانی الگوهای رفتاری سالمی را ایجاد کند که تغذیه ی مستقل و خود مختار او را تقویت کنند. یک جنبه ی مهم درمان مشکلات تغذیه ای این است که نیازهای حسی کودک خود( مانند حساسیت مفرط لمسی ) را بشناسید و بر طرف کنید تا او بتواند راحت غذا بخورد. یک درمان موفق نه تنها به اساس هبجانی مشکلات خوردن توجه می کند بلکه برای کودک ساختار و راهبردهایی فراهم می نماید تا بتواند آن چه از او انتظار می رود را بشناسد و بفهمد.

صفحه 7 از 8