شبکه آموزشی و تخصصی ایران پرونت


آخرین مطالب

در خصوص تشکیل کمیته علمی به تفکیک کاربری مراکز روزانه غیر دولتی در خصوص تشکیل کمیته علمی به تفکیک کاربری مراکز روزانه غیر دولتی
سلام همکاران خوب.توجه توجه لطفا مراکز روزانه استان نسبت به پر کردن جدول پیوست نهایتا" تا پایان تاریخ 96/10/21 اقدام و پس از تکمیل بدفتر انجمن ارسال فرمایید.همچنین اگر در سطح کشوری شناخت نسبت به مراکزی در کارگروه خودتان دارید هم می توانید جزو نمایندگان منتخب لحاظ کنید.
دانلود فایل های پیوست :
- دانلود پیوست اول

در خصوص تنظیم و ارسال لیست ایاب و ذهای سه ماهه دوم سال 96(تیر -مرداد - شهریور ) در خصوص تنظیم و ارسال لیست ایاب و ذهای سه ماهه دوم سال 96(تیر -مرداد - شهریور )
سلام همکارخوب.لیست ایاب و ذهاب و سه ماهه دوم سال 96 را بر اساس تعداد یارانه ای همان ماه با مبلغ 20 هزار تومان برای هر نفر و همچنین بتفکیک هر ماه تنظیم و هرچه سریعتر بدست کارشناسانتان برسانید.لازم بذکر است پرینت هر ماه بتفکیک باشد اما هر سه فایل را همکاران می توانند در یک سی دی ارسال نمایند.
دانلود فایل های پیوست :
- دانلود پیوست اول

هفته نیروی انتظامی آوردن مامور انتظامی در تاریخ ۹۶۷۱۳ هفته نیروی انتظامی آوردن مامور انتظامی در تاریخ ۹۶۷۱۳
هفته نیروی انتظامی آوردن مامور انتظامی در تاریخ ۹۶۷۱۳
روستاگردی روستاگردی
مهدکودک و آمادگي سارينا - 1396/07/15 - گالری تصاویر
روستا گردی
دومین جلسه اولیا مربیان در تاریخ ۹۶۹۱۲ دومین جلسه اولیا مربیان در تاریخ ۹۶۹۱۲
مهدکودک و آمادگي سارينا - 1396/09/12 - گالری تصاویر
دومین جلسه اولیا مربیان در تاریخ ۹۶۹۱۲
جلسه مربیان با کارشناس و روانشناس کودک جهت آموزش و یادگیری بیشتر در تاریخ ۹۶۸۹ جلسه مربیان با کارشناس و روانشناس کودک جهت آموزش و یادگیری بیشتر در تاریخ ۹۶۸۹
مهدکودک و آمادگي سارينا - 1396/08/09 - گالری تصاویر
جلسه مربیان با کارشناس و روانشناس کودک جهت آموزش و یادگیری بیشتر در تاریخ ۹۶۸۹

صفحه 6 از 8