شبکه آموزشی و تخصصی ایران پرونت


آخرین مطالب

مرور مطالب مرور مطالب
مهدکودک عقيق - 1397/09/13 - اخبار
غنچه های باغ عقیق با بوییدن گل ، میوه ،اسپند با حس بویایی بیشتر آشنا شدند با مفهوم راست آشنا شدند برای دقت و آشنایی بیشتر با کاموا دست راست عزیزای دلمون بسته شد .
عزیزان کوچولوی کلاس سمانه جون با شباهت ها و تفاوتها از نظر شکل و اندازه اشنا شدند برای آشنایی بیشتر با استفاده از سنگ ها در اندازه های مختلف در اختیار کودکان قرار داده شد تا با لمس کردن و دیدن شباهت و تفاوت آنها را پیدا کنند .
عزیزان پایه پیش دبستانی برای واحد اعضای بدن با صداهای هم پایان و هم آغاز اندامها اشنا شدند

صفحه 6 از 8