شبکه آموزشی و تخصصی ایران پرونت


آخرین مطالب

فوری فوری. قابل توجه کلیه مراکز  شبانه روزی  مشهد فوری فوری. قابل توجه کلیه مراکز شبانه روزی مشهد
سلام همکارخوب لطفا نامه مربوط به احصا اطلاعات را پر نموده وبرای کارشناس مرکز خود در تامین وتوسعه سریعا ارسال فرمایید. باتشکر انجمن
دانلود فایل های پیوست :
- دانلود پیوست اول

اردو یک روزه اردو یک روزه
مرکز به روان - 1397/02/25 - اخبار
اردو یک روزه در ویلا یکی از خیرین مرکز واقع در رستم کلا بهشهر
همراه با خانواده مددجویان
اردو زیارتی مشهد مقدس اردو زیارتی مشهد مقدس
مرکز به روان - 1397/02/25 - اخبار
اردو پنج روزه همراه با خانواده مددجویان از تاریخ 97/2/3لغایت97/2/7
فوری فوری. قابل توجه کلیه مراکز استان فوری فوری. قابل توجه کلیه مراکز استان
سلام همکار خوب. فایل دستورالعمل پیوست شده باموضوع ایمنی وسلامتی را مشاهده نموده و جهت دریافت سی دی مذکور به کارشناس مربوطه مراجعه فرمایید. باتشکر انجمن.
دانلود فایل های پیوست :
- دانلود پیوست اول

قابل توجه کلیه مراکز استان قابل توجه کلیه مراکز استان
سلام همکار خوب. ارسال مجدد نامه مصوب سهم خانواده و شهریه سال 96 که درسال 97 قابل پرداخت میباشد. باتشکر انجمن.
دانلود فایل های پیوست :
- دانلود پیوست اول

قابل توجه کلیه مراکز استان قابل توجه کلیه مراکز استان
سلام همکار خوب. ارسال مجدد نامه مصوب هیات وزیران مربوط به یارانه مراکز توانبخشی که درسال 97 شایسته است پرداخت گردد .باتشکر انجمن.
دانلود فایل های پیوست :
- دانلود پیوست اول

قابل توجه کلیه مراکز استان قابل توجه کلیه مراکز استان
سلام همکارخوب نامه مصوب هیات وزیران مربوط به یارانه مراکز توانبخشی که از سال 97 بایستی پرداخت شود. باتشکر انجمن
قابل توجه کلیه مراکز استان قابل توجه کلیه مراکز استان
سلام همکار خوب. نامه مصوب سهم خانواده وشهریه سال 96 که درسال 97 قابل پرداخت میباشد.
باتشکر انجمن
فوری فوری. قابل توجه کلیه مراکز روزانه و شبانه مشهد فوری فوری. قابل توجه کلیه مراکز روزانه و شبانه مشهد
فوری. فوری. سلام همکار خوب.لطفا" سریعا" فایل چهارگانه مرکز خود را پر کرده و تا تاریخ 97/02/20 به ایمیل انجمن azadi91@ymail.comارسال فرمایید. فایل مجددا" پیوست شده است. باتشکر انجمن
قابل توجه کلیه مراکز قابل توجه کلیه مراکز
سلام همکارخوب بدلیل فیلتر شدن تلگرام ، لطفا نرم افزار سروش را جهت اطلاع رسانی های آتی بر روی گوشی همراه خود نصب نمایید. باتشکر انجمن

صفحه 5 از 8