شبکه آموزشی و تخصصی ایران پرونت


آخرین مطالب

قابل توجه واحدهای مددکاری شهرستان مشهد قابل توجه واحدهای مددکاری شهرستان مشهد
سلام همکار خوب لطفا فایلهای پیوست را مشاهده و اقدامات لازم را انجام دهید. باتشکر انجمن
فوری فوری. قابل توجه کلیه مراکز روزانه و شبانه  روزی مشهد فوری فوری. قابل توجه کلیه مراکز روزانه و شبانه روزی مشهد
سلام همکار خوب سریعا فایل پیوست را مشاهده و پر نموده و به توسعه وتامین ارسال نمایید باتشکر انجمن
دانلود فایل های پیوست :
- دانلود پیوست اول
- دانلود پیوست دوم

روز بدون کیسه پلاستیکی روز بدون کیسه پلاستیکی
مهدکودک وآمادگی غزال - 1397/04/23 - اخبار
روز بدون کیسه پلاستیکی
روز بدون کیسه پلاستیکی روز بدون کیسه پلاستیکی
مهدکودک وآمادگی غزال - 1397/04/23 - اخبار
روز بدون کیسه پلاستیکی
روز بدون کیسه پلاستیکی روز بدون کیسه پلاستیکی
مهدکودک وآمادگی غزال - 1397/04/23 - اخبار
روز بدون کیسه پلاستیکی
فواید خوش بینی فواید خوش بینی
بررسی های متعدد نشان داده است که افراد خوش بین عمر طولانی تری خواهند داشت و در افراد به شدت خوش بین میزان مرگ ومیر به میزان قابل تو جهی پایینتر است وافراد دارای عواطف مثبت فشار خون پایینتری دارند وسبک زندگی بهتری دارندو مراقبت پزشکی بهتری دریافت میکنند
قابل توجه کلیه مراکز مشهد قابل توجه کلیه مراکز مشهد
سلام همکار خوب. فایلهای پیوست فراخوان نخستین جشنواره ملی نمایش های رادیویی معلولین را مطالعه و با خانم حاتمی تماس حاصل نمایید باتشکر انجمن
دانلود فایل های پیوست :
- دانلود پیوست اول
- دانلود پیوست دوم

 فوری فوری . قابل توجه مراکز غیردولتی واگذاری پرونده های توانبخشی فوری فوری . قابل توجه مراکز غیردولتی واگذاری پرونده های توانبخشی
فوری فوری:

مقتضی است نسبت به :1-به روزرسانی(ثبت اطلاعات پایه وویرایش پرونده های
توانبخشی در سامانه pay ment) و2- تکمیل وارسال فایل اکسل پیوست تاتاریخ
23/4/1397 اقدام نمایند.لازم به توضیح است درصورت عدم دسترسی به سامانه ،
با سرکارخانم بهروزیان تماس حاصل نمایند.
دانلود فایل های پیوست :
- دانلود پیوست اول
- دانلود پیوست دوم

قابل توجه کلیه مراکز دارای واحد مددکاری شهرستان مشهد قابل توجه کلیه مراکز دارای واحد مددکاری شهرستان مشهد
سلام همکار خوب لطفا فایل پیوست را مطالعه و در اسرع وقت برای بهزیستی مشهد ارسال شود. باتشکر انجمن.
دانلود فایل های پیوست :
- دانلود پیوست اول
- دانلود پیوست دوم


صفحه 1 از 8