شبکه آموزشی و تخصصی ایران پرونت


آخرین مطالب

مرور مرور
مهدکودک عقيق - 1397/09/25 - اخبار
عقیقی های عزیز با مفهوم گردی بیشتر آشنا شدند با مشاهده ، مفهوم پر و خالی را درک کردند برای بالا بردن تمرکز و تعادل بازی بادکنک را انجام دادند فرزندانمان آموختند که با ترکیب بعضی از رنگها ، رنگهای جدیدی بوجود می آید .
آنها با کاربرد آب در زندگی انسانها و گیاهان و حیوانات آشنا شدند . آنها با مفهوم اب جاری و آب ساکن آشنا شدند .
غنچه های باغ عقیق آموختند نباید آب را آلوده کرد و محیط اطرافمان را با زباله کثیف کرد .

صفحه 1 از 8