شبکه آموزشی و تخصصی ایران پرونت


آخرین مطالب

با کودک بدقلق و ناآرام چه کنیم؟ با کودک بدقلق و ناآرام چه کنیم؟
مهد پانیذ - 1397/07/28 - اخبار
نکته: هر بار تنها یک راهبرد را به کودکتان آموزش دهید. قبل از امتحان کردن یک راهبرد جدید، به اندازه کافی صبر کنید تا کودک بتواند راهبرد قبلی را پردازش کند و به آن پاسخ دهد.
نکته 2:وقتی سعی می کنید مهارت های خود آرامسازی را به کودکتان یاد دهید، به جای اینکه خودتان راهبردهای آرامش بخش را برایش انجام دهید، او را به سمت استفاده از این راهبردها هدایت و ترغیب کنید.
دادن فلوراید به گلهای عزیرمون دادن فلوراید به گلهای عزیرمون
مهدکودک عقيق - 1397/07/28 - اخبار
بعد از خوردن وعده غذایی اصلی فلوراید به

صفحه 1 از 8