شبکه آموزشی و تخصصی ایران پرونت


آخرین مطالب

ارسال لیست ایاب و ذهای سه ماهه اول سال جاری(جدول شماره یک) ارسال لیست ایاب و ذهای سه ماهه اول سال جاری(جدول شماره یک)
سلام همکاران خوب.لطفا لیست ایاب و ذهاب را برای هر سه ماهه فروردین و اردیبهشت وخردادماه بصورت جداگانه بر اساس لیست یارانه هر ماه و به اذای هر نفر 200/000 ریال تکمیل و در اسرع وقت ارسال فرمایید.
دانلود فایل های پیوست :
- دانلود پیوست اول

ثبت اطلاعات درخواستی در خصوص اجرای آموزش نیمه حضوری کودکان کم شنوا و سخت شنوا ثبت اطلاعات درخواستی در خصوص اجرای آموزش نیمه حضوری کودکان کم شنوا و سخت شنوا
سلام همکاران خوب.لطفا در اسرع وقت اطلاعات درخواستی را طبق جدول پیوست تکمیل و به مرکز تامین توسعه شهید فیاض بخش ارسال فرمایید.

صفحه 1 از 8