مرکز مشاوره و روانشناسی فروغ

 
گروه : روانشناسی
نام و نام خانوادگی مدیر

سرکار خانم شیردل
تخصص

آموزش مهارتهای ورود به دبستان و مشاوره تحصیلی
آموزش تربیت جنسی کودکان مخصوص والدین
اطلاعات تماس

استان : مازندران - شهر : ساري
آدرس : خیابان فرهنگ، فرهنگ 17، جنب آزمایشگاه پارس، ساختمان پزشکان، طبقه دوم، مرکز فروغ
تلفن : 01133247412
آدرس بر روی نقشه