مرکز ترک اعتیاد دکتر مزدارانی

 
نام و نام خانوادگی مدیر

دکتر شه زاد مزدارانی
جنسیت

آقایان و بانوان
سوابق حرفه ای و کاری

1-روانپزشک و موسس مرکز جامع توانبخشی به روان
2-روانپزشک و موسس مرکز ترک اعتیاد و
3-روانپزشک مطب جهت درمان بیماریهای اعصاب و روان
4-روانپزشک بیمارستان فاطمه زهرا (7 سال )
5-رئیس مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی مازندران(1 سال)
6-مدرس مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی مازندران
7-مدرس دانشگاه علوم تحقیقات
8-مدرس دانشگاه علمی-کاربردی بهزیستی
9-همکاری با بهزیستی شهرستان ساری
10-همکاری با کمیته امداد ساری
11-پزشک مرکز بهداشت شهرستان سراب(5/1 سال )
12-پزشک اورژانس بیمارستان سراب
13پزشک درمانگاه کیاسر (1 سال )
14-دوره تخصصی روانپزشکی در دانشگاه علوم پزشکی مازندران (82-85)
15-پزشک عمومی و صاحب مطب در شهر تهران (1 سال )
اطلاعات تماس

استان : مازندران - شهر : ساري
آدرس : خیابان امیر مازندرانی روبروی خیابان شهبند جنب بازار روز
تلفن : 011-33394154
ساعات کار : صبح 8.30الی 12.30
عصر 16 الی 20.30
وب سایت : http://www.iranpronet.com/DrMazdarani
آدرس بر روی نقشه